Komunikacija je poteškoća svakoga pojedinca, osobito kada situacija zahtijeva komunikaciju s gluhom ili gluhoslijepom osobom. Svoju je potrebu za razumijevanjem različitosti ova nastavnica medicinske skupine predmeta te hrvatskoga znakovnog jezika zadovoljila volontirajući u različitim udrugama – osoba s invaliditetom, za potporu dojenju, volontera i aktivista te ustanovi za nezbrinutu djecu. Za sebe kaže da je sretnica jer ima prilike raditi što voli te kroz svoj rad s učenicima prenositi ljubav prema različitima, ali jednakima. Trenutno kroz izborni nastavni predmet učenicima želi približiti ljepotu, ali i važnost poznavanja komunikacije hrvatskoga znakovnog jezika. Poslušajte njezinu inspirativnu priču.