Boris Jokić rođen je u Zagrebu, gdje je diplomirao psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, a magistrirao je i doktorirao iz područja obrazovnih znanosti na Sveučilištu u Cambridgeu. Od 2002. godine radi u Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, trenutačno u statusu znanstvenoga suradnika. Bio je članom Nacionalnoga vijeća za odgoj i obrazovanje, Nacionalnoga operativnog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te voditelj Cjelovite kurikularne reforme ranog i predškolskog, osnovnoškolskoga i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Križevačkoj publici obratit će se temom o suvremenom školstvu.